Hộp quà Tết Tân Sửu – 01
Set quà bao gồm: - Les Jamelles Cabernet Sauvignon - Trà xanh Cầu Đất - Bánh cookie - Socola Hạnh Nhân - Mận sấy dẻo
  1,050,000  Add to cart
Hộp quà Tết Tân Sửu – 02
Set quà bao gồm: - Osadia Cabernet Sauvignon - Socola Beryl's - Bánh cookie - Socola Hạnh Nhân - Kẹo bạc hà
  910,000  Add to cart
Hộp quà Tết Tân Sửu – 03
Set quà bao gồm: - Castelforte Ripasso - Trà xanh Cầu Đất - Mơ dẻo ngũ vị - Socola Hạnh Nhân - Bánh cookie Digestive - Socola Ferrero
  1,460,000  Add to cart
Hộp quà Tết Tân Sửu – 04
Set quà bao gồm: - Riondo Prosecco - Trà xanh Cầu Đất - Mơ dẻo ngũ vị - Mận sấy dẻo - Socola Hạnh Nhân - Socola Ferrero
  1,290,000  Add to cart
Hộp quà Tết Tân Sửu – 05
Set quà bao gồm: - Château Pesquie Quintessence - Kẹo hộp thiếc Toffees - Mơ dẻo ngũ vị - Mận sấy dẻo - Trà xanh organic - Socola Ferrero
  2,050,000  Add to cart